TÜM YAZILARI

Hareket Gazetesi

Dolu dizgin ufka doğru
Meslek odalarını da kazanmalıyız
Her çocuğunuz için bir ağaç dikin
Yol olursa kötü olur
İlkeli ilişkiler ikili ilişkiler
Her 3 mayıs'ta daha ileri
Ahtopotun en güçlü kolu
12'ye çeyrek mi var ?
Birer birer vurulsak da
Tam demokrat,  toplumcu, hukuk devleti
Sevr'in altyapısı hazırlanıyor !
Ormanlarımız yanmasın
Türk Boğazları yeni tüzük tasarısı
Liberalizm - Toplumculuk - MHP (1)
Liberalizm - Toplumculuk - MHP (2)
Biz bir halk hareketiyiz
Teşkilatların yapılanması hakkında

Seçim kapıda

Aday tespitleri
Nicelik değil nitelik
Kim ayrıldı ise o birleşsin
Son 20 yılın vurgun tefrikası (1)
Son 20 yılın vurgun tefrikası (2)
Son 20 yılın vurgun tefrikası (3)
30 eylül mali miladı
Faziletin iki yüzü
Ortalık toz duman
Büyük devlet olmak için
İyi ki MGK var
Aliyev ve Bakü-Ceyhan
Şayet...
Ekmek bıçağı ve başörtüsü
Aday olunuz
Böyle zamanlarda
Kirli ellerle olmaz
Şarkılarda ki erozyon
Selam olsun !
Katil'i unutmayın !
Bu kadar basit !
Demokrasi ve merkez yoklaması
Şimdi daha çok okumalıyız
Eyalet modeli mi, Türk Birliği mi
Barış için yürümek
Siyasetten...

Mutluluklara düşen gölgeler

HAREKET GAZETESİ YAZILARI

 
BU KADAR BASİT !


01 / 01 /1999

Aslında bu kadar basit değil. En doğru olan ve tabii ki zaman içinde olacak olan kurumların yerleşmesi ve tam işlerlik kazanmasıdır.

Uzun bir zamandır İstanbul ilçeleri için belirlenen, belirlenmekte olan, belirlenecek olan belediye başkan adayları -ve meclis üyelikleri- konusunda belirsizlikten doğan bir gerginliği yaşıyorduk.

Daha bir hafta kadar önce, konunun ilgilisi, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı sayın Şefkat Çetin beye il yönetiminden 8-10 arkadaşımızın da bulunduğu bir zeminde bir belirsizlikten duyduğumuz rahatsızlığı şu sözlerle ifade etmiştik;

"Adaylık talebimiz yok, adı belirlenmiş adaylarla da bir ticaretimiz, alacağımız veya borcumuz yok, doğrusu haklarında menfi bir kanaatimiz de yok ama bu adayları -ki henüz aday adayı olarak anılmaları gerekli- nasıl ve hangi kriterlerle, kim veya kimler tarafından belirlenmiş olduğu konusunda da bir bilgimiz yok. Oysa Genel Merkez'in yaklaşık 1,5 ay önce göndermiş olduğu talimat içeriğinde seçmen sayısının %5'i kadar üyesi olan il teşkilatları ‘ön seçim’ yapabilecekler, bu başarıyı gösteremeyen teşkilatlar ise ‘teşkilat yoklaması’ metodu ile aday belirleyecek.

Bu şu demektir ; ilçe teşkilatları, direkt olarak kendilerine yapılan veya il başkanlığına yapılmış olup kendilerine ulaştırılan ‘aday adaylığı’ müracaatlarını ‘ilçe yönetim kurulu’nda değerlendirmeye tabi tutacaklar, bu müracaatlardan hangisine ve ne sebeple öncelik verdiklerini il teşkilatına bildirecekler, ‘il yönetim kurulu’ bu müracaatları ve ilçe teşkilatının tercihini değerlendirecek, onayını verdikten sonra ‘aday adaylığı’ kurumu sona erecek ve her görev için bir kişi ‘aday’ olarak belirlenmiş olacak.

Oysa seçim takvimine göre devlet hizmetlerinden ve parti yönetiminden istifaların son gününe, ilçe seçim kurullarına yapılacak resmi müracaatların ilk gününe çok az bir zaman kaldığı halde henüz böyle bir işleyişi yaşayamadık. Belirlenmiş olan adaylara bir sözümüz olmamakla birlikte -gerçekte nasıl olduğunu, hangi kriterlerle kim yada kimler tarafından yapıldığını bilemediğimiz- bu belirlemenin şeklini doğru ve faydalı bulmuyoruz. Zaten bu hem tüzüğe hem de göndermiş olduğunuz talimatın içeriğine aykırı. Biz var olan kurumların işletilmesini gerekli olan kurumların oluşturulmasını talep ediyoruz. Şahsımız adına ve bizim konumumuzda olanlar adına, tüzükten ve ‘ülkücü vicdan’ dan doğan seçici olmak hakkımızı kullanmak istiyoruz. Neticede bir ‘kötü’ tercihe mani olabilmek veya bir ‘iyi’ tercihe vesile olabilmek bizi tatmin edecektir."

Sayın genel başkan yardımcımızın ilgi ile dinlediği bu sözlerimize verdiği cevaplar şahsımızı ve orada bulunan arkadaşlarımızı rahatlattı. Kurumların işleyeceğini belirsizliklerin giderilmesine yetecek sürenin var olduğunu, "ülkücü irade"nin tahakkuku için gerekli olanların yapılacağını söyledi.

Bu ifadelerden sonra duyduğumuz rahatlık, geçen bir hafta içinde, olanlar ve olmayanlar sebebiyle, şahsımızı - ve konuştuklarımızdan anladığımız üzere başka birçok camia mensubunu - yerini yeniden bir karamsarlık ve üzüntüye bırakmak üzereyken, genel sekreterimiz sayın Koray Aydın, genel başkan yardımcılarımız sayın Enis Öksüz, sayın Tunca Toskay, sayın Mustafa Verkaya ve genel sekreter yardımcımız sayın Nazif Okumuş beylerden oluşan bir genel merkez heyeti il başkanımızın da iştirak ettiği bir divan huzurunda İstanbul ikametli MYK ve MKK üyelerimizin, il yönetim kurulumuzun ve ilçe başkanlarımızın katıldığı bir toplantı ile bu konudaki belirsizlikler ve bundan doğan gerginlik ve üzüntülerimiz sona erdi.

Şimdi biz katıldığımız bu toplantının bize verdiği rahatlama ve ferahlık hissini bizim üzüntülerimizi paylaşan ve orada bulunmayan camia mensuplarına ulaştırmak arayışındayız.

Gördük ki neredeyse bütün ilçe teşkilatlarımız konuya gerekli ilgiyi gerekli hassasiyeti göstererek ve beyanlarından anladığımız üzere istişare kurumundan yeterli ölçülerde istifade ederek, kendilerine müracaat eden veya kendilerinin tercih ederek teklif götürdükleri aday adalarını hazırlamışlar, kimileri bunların içinden biri üzerinde tercihlerini yapabilmişler kimi ilçelerde ise son tercih için süreç işlemekte, heyetler ve kurumlar işleyişini devam ettirmekte.

Sayın genel sekreterlerimiz divan başkanı olduğu toplantıda her ilçe başkanına tek tek aynı soruları sorarak ve cevaplarını tek tek not olarak ilçenin seçmen sayısını, üye sayılarını, belediye başkanlığı için kaç aday adayının olduğunu, bunların isimlerini, tahsil durumlarını, meslek gruplarını, bunların hangisine ne gerekçeyle öncelik tanıdıklarını, bilgisayar sistemlerinin ve seçim minibüslerinin hazır olup olmadığını tespit etmiştir.

Toplantıda bulunan herkese de adı konuşulan aday adayları hakkında varsa müspet veya menfi kanaatlerini beyan etmelerini rica etmiştir.

Bu minval üzere, haliyle uzun süren bir toplantı gerçekleşmiş ama neticesinde kafasında konuyla ilgili sorusu olanlar bu soruların cevaplarını öğrenebilmiş, ihtiyaç duyanlar bizatihi sorusunu ilgilisine sorabilme fırsatını bulmuştur.

Gördük ki ilçe teşkilatlarımız gereğini tatmin edici boyutlarda yapabilmekte. Gördük ki yapılanları denetleyecek, eksiklikler olabilirse bunları tespit edip giderilmesini sağlayacak kurumlar da var.

Divan heyetinde bulunan genel başkan yardımcılarımızdan sayın Tunca Toskay beyin, 500.000 seçmeni olan bir ilçede sadece bir aday adayının var olmasının, bunun da hemen kabul görüp aday olarak ilan edilmesini muhtemel başka aday adaylarına önkesici bir davranış olabileceğine işaret etmesi, tespit edilen aday isabetli bir seçim olsa dahi işleyişin tatminkâr olmadığını ifade etmesi buna güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Tabii ki bu, gelecek davranışlar için bir uyarıdır. Yoksa adaylarımızın müspetliği noktasında bir tereddüt söz konusu değildir.

Evet...

Türkeş sonrası genel başkanlık için şimdi partiden ayrılmış olan bazı çevrelerin teşkilat üzerindeki dünden kalan bazı menfi etkilerinin bir anda giderilmesi haliyle mümkün olamamaktadır ama belli ki kervan doğru yoldadır ve...

"Türkmen göçü gide gide düzelir."

Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin !
 

A S A M  B Ü L T EN

U F U K  Ö T E S İ