TÜM YAZILARI

Hareket Gazetesi

Dolu dizgin ufka doğru
Meslek odalarını da kazanmalıyız
Her çocuğunuz için bir ağaç dikin
Yol olursa kötü olur
İlkeli ilişkiler ikili ilişkiler
Her 3 mayıs'ta daha ileri
Ahtopotun en güçlü kolu
12'ye çeyrek mi var ?
Birer birer vurulsak da
Tam demokrat,  toplumcu, hukuk devleti
Sevr'in altyapısı hazırlanıyor !
Ormanlarımız yanmasın
Türk Boğazları yeni tüzük tasarısı
Liberalizm - Toplumculuk - MHP (1)
Liberalizm - Toplumculuk - MHP (2)
Biz bir halk hareketiyiz
Teşkilatların yapılanması hakkında

Seçim kapıda

Aday tespitleri
Nicelik değil nitelik
Kim ayrıldı ise o birleşsin
Son 20 yılın vurgun tefrikası (1)
Son 20 yılın vurgun tefrikası (2)
Son 20 yılın vurgun tefrikası (3)
30 eylül mali miladı
Faziletin iki yüzü
Ortalık toz duman
Büyük devlet olmak için
İyi ki MGK var
Aliyev ve Bakü-Ceyhan
Şayet...
Ekmek bıçağı ve başörtüsü
Aday olunuz
Böyle zamanlarda
Kirli ellerle olmaz
Şarkılarda ki erozyon
Selam olsun !
Katil'i unutmayın !
Bu kadar basit !
Demokrasi ve merkez yoklaması
Şimdi daha çok okumalıyız
Eyalet modeli mi, Türk Birliği mi
Barış için yürümek
Siyasetten...

Mutluluklara düşen gölgeler

HAREKET GAZETESİ YAZILARI

 
DOLU DİZGİN UFKA DOĞRU


30 / 03 / 1998

Aylar önce, sayın Enis Öksüz ve sayın Tunca Toskay hocaların bulunduğu bir sohbet zemininde izinleriyle bir görüş beyan etmiştim ;

Medya devleri tabii ki MHP iktidarını istemezlerdi. MHP neticede “toplumcu” karakteri belli olan bir partidir, çıkar çevrelerinin kan emdiği bu düzenin yerine “tam demokrat, toplumcu hukuk devleti”ni tesis edecek olan bir halk hareketidir. Liberal kapitalist sistemin egemenleriyle bir seçim arifesinde iyi geçinmek adına bazı doğruları ifşa ve beyan etmekten kaçınmak, onların bize bakışlarını, tam derenin ortasında kayığımızı batırmak niyetlerini değiştirmezdi.  Bizi seçim arifesinde %13 – 14 gibi puanlarla yakaladıklarında, tam 12’ye çeyrek kala, bizim kendimizi iftiraların tahribatından aklamamıza zaman kalmayacak bir ortamda, tıpkı geçen seçim olduğu gibi bir ağızdan saldırıya geçecekleri mutlaktı.

Öyleyse bizim, bu yeni  MHP yönetiminin stratejisinin, üstü kapalı bu savaşı görmezlikten gelmeyip, halk adına söylenmesi gereken her doğruyu yürekle söyleyerek, göğüsten, bodoslama bir kavgaya hazır olmamız icap ederdi. Bu şekilde, onlar bizi budadıkça halk desteği filiz ve sürgün verirdi dallarımızda, kollarımızda.

Böyle de yaptık. Bu yeni yönetim böyle yaptı. Yağmaya, vurguna, soyguna karşı çıktı. Akhisar’da tütün üreticilerinin hak kavgasına bayraktar oldu, Sivas’ta “1demirçelik” yağmasının önüne bekçi durdu. Demokrasiden sosyal adaletten ve hukuktan yana olan tavrını her meydanda haykırdı, haykırıyor. Türkiye dalga dalga gelen MHP mitingleriyle çalkalanıyor.

Şimdi kamuoyu araştırmaları derenin öbür yanına her şartta geçtiğimizi gösteriyor ya,eminiz ki “nerede beraber olabiliriz arayışı başlamıştır medya devleri için.

Biz intikam güdüsü ile devlet yönetmeyiz. Elbette ki Türk’ün hak ve menfaatlerini koruyan-gözeten yollarda, toplumcu, demokrat bir hukuk devleti yolunda an yana yürüyebiliriz.

İsterlerse, becerebilirlerse..

30 yılın sonunda, milletin ve milliyetçilerin zaferi ufukta, göz menzilinde..

“Ey kahpe rüzgâr, artık ne yandan esersen es !”

Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin !

 
 

A S A M  B Ü L T EN

U F U K  Ö T E S İ